ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

คลินิก

  1. คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) 2559 (word)
  2. แบบประเมินมาตรฐาน คลินิก (word)
  3. รายงานประจำปี สพ.23 (word)

โรงพยาบาล

  1. คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (รพ) 2559 (word)
  2. รายงานประจำปี สพ.24 (word)