ติดต่อเรา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

๑๙   ซอย ๓๕ (อัศวนนท์ ๒) ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๗ งานอาหาร(คุณเทพสุนี)

โทร ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐  ต่อ ๑๐๙ งานแพทย์แผนไทย

โทร ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐  ต่อ ๑๐๖ งานสถานพยาบาล,งานเครื่องสำอาง, งานยา

โทรสาร ๐ ๒๓๙๕ ๑๐๓๔

e-mail :  pharmacy.spko@moph.mail.go.th

6 thoughts on “ติดต่อเรา

 1. สวัสดีค่ะ
  ดิฉันอยากสอบถาม เรื่อง การขออนุญาติผลิตน้ำดื่ม จะขอแบบฟอร์มเอกสาร
  1.ใบขออนุญาติผลิต
  2. หมายเลข อย.
  ต้องดาวโหลดเอกสารชุดใดคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • ตอบนะคะ ก่อนอื่น ต้องได้รับอนุญาตสถานที่ก่อนนะคะ
   ไปที่หน้า แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร
   หัวข้อ ผลิตอาหาร
   ให้โหลด แบบฟอร์มดังต่อไปนี้
   1.ใบปะหน้าสำหรับยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร
   2.หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง กรณีไม่ได้มายื่นเรื่องด้วยตัวเอง
   3.หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ กรณีเป็นนิติบุคคล
   4.คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร_อ1 หรือ คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน_สบ1 แล้วแต่กรณี
   5.แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ผลิตอาหาร

   เอกสารอื่น ๆ ตามด้านหลังของใบปะหน้า อาทิ ทะเบียนบ้าน แบบแปลนแผนผัง ขั้นตอนและกระบวนการผลิต
   ทั้งนี้การผลิตอาหารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร นะคะ

 2. สวัสดีค่ะ..อยากสอบถามเรื่องการขอ เลขที่แจ้งจดค่ะ พอดีไปเรียนทำสบู่มาแล้วอยากทำขายค่ะเป็นสบู่สมุนไพรไทยค่ะ ต้องทำอย่างใรบ้างค่ะ

  • ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางได้ที่จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตค่ะ เช่นถ้าตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ จะขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

 3. อยากทราบว่ามีฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปมายังค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s