ขั้นตอนการยื่นคําขอผ่านระบบ e submission

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการใช้งาน

 1. กรณีระบบปฏิบัติการ window ต้องเป็น xp ขึ้นไป 
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Mozilla Firefox ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการตั้งค่า  หรือ download จาก mozilla.org 
 3. โปรแกรม Adobe Reader (version 10.0 ขึ้นไป สำหรับ window xp  คลิก)  
 4.  สำหรับ window 7 ขึ้นไปใช้โปรแกรม Adobe Reader DC  ดาวน์โหลดที่นี่ (ใช้ Version นี้ ห้าม Update)
 5. Font ที่รองรับ
  1. FontPack ดาวน์โหลด ที่นี่ (หมายเหตุ : จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะติดตั้ง FontPack)
  2. Font TH-Sarabun ดาวน์โหลด ที่นี่ + คู่มือการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 

 1. สมัคร OPEN ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) https://www.egov.go.th (Download คู่มือการสมัคร open ID) 
 2. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานประกอบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (หนังสือมอบอำนาจ)  (หนังสือมอบอำนาจ(ผู้ดำเนินกิจการ) หนังสือมอบอำนาจเข้าใช้ระบบ E-submission มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่น 
 3. เข้าเว็บไซด์ http://privus.fda.moph.go.th เพื่อยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ของ อย. โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID เพื่อเข้าระบบ คู่มือการใช้งานระบบอาหาร
 4.  เลือก “ระบบอาหาร”
 5. เลือกข้อมูล สถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้า ที่จะยื่นแบบคำขอ
 6. เลือกประเภทการขออนุญาต และประเภทอาหาร ที่จะยื่นคำขอ จากเมนูด้านซ้ายมือ
  (กรณีเป็นสถานที่นำเข้า ให้ท่านคลิกเลือก “ยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตในต่างประเทศ” ที่เมนูด้านซ้ายมือก่อน โดยดำเนินการตามข้อ 7-10 เพื่อให้ได้เลข “REF CER.”     มากรอกลงในแบบฟอร์มยื่นคำขอผลิตภัณฑ์อาหาร)
 7. คลิกเลือก “ดาวน์โหลดคำขอ” ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่เครื่องของท่าน ให้ทำการบันทึกและกรอกข้อมูลตามช่องว่างของแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้อง ออนไลน์ สามารถออกจากระบบในช่วงที่กรอกข้อมูลได้
 8. เข้าระบบตามขั้นตอน 3-6 และคลิกเลือก “อัพโหลดคำขอ” แล้วเลือกไฟล์ที่ได้ทำการกรอกข้อมูลและบันทึกไว้ตามขั้นตอนที่ 5 และเอกสารชี้แจงอื่นๆ (ถ้ามี)
 9. คลิกเลือก “อัพโหลด” การยื่นคำขอจะยังไม่สมบูรณ์ ท่านต้องทวนสอบและคลิกเลือก “ยื่นคำขอ” ก่อน เมื่อเสร็จสมบูรณ์ท่านจะได้รับ “เลขที่คำขอ”
 10. เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏข้อมูลคำขอที่ท่านยื่น พร้อมแจ้งวันที่แล้วเสร็จ ให้ท่านเข้ามาตรวจสอบผลการอนุญาตได้ และบันทึกหรือพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หมายเหตุ : เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาใช้โปรแกรม Mozilla Firefox ในการยื่นคำขอผ่านระบบ

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการในการยื่นสบ.7 ผ่านระบบ E-submission

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมวิธีการผลิตอาหาร (pdf)
 2. หลักเกณฑ์การตั้งชื่ออาหาร  (pdf)
 3. คำถามที่พบบ่อย (pdf)